Promotic

ValueZoomMode - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy.
Syntaxe:
Long ValueZoomMode
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - Rozsah hodnotové osy (minimum a maximum) určuje nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.ValueZoomMode.
1 - Rozsah hodnotové osy (minimum a maximum) určují vlastnosti ValueMax, ValueMin (nezávisle na nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.ValueZoomMode).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.ValueZoomMode = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.