Promotic

CursorLevel - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Hodnota vybraného trendu na pozici určenou kurzorem (pouze pokud CursorType = 1)..
Syntaxe:
Double CursorLevel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nCursorLevel = oTrend.CursorLevel;   // Čtení z vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.