Update cookies preferences
Promotic

CursorType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ kurzoru, jeho vzhled.
Kurzor je grafický ukazatel v ploše grafu, který se objeví kliknutím myši. Umožňuje zjistit čas a hodnotu kurzorem označeného datového bodu buď graficky nebo pomocí vlastností CursorTime a tvTrend.CursorValue.
Syntaxe:
Long CursorType
Hodnoty:
0 - žádný kurzor
1 (přednastaveno) - křížový
2 - svislá čára
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ kurzoru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nCursorType = oTView.CursorType;   // Čtení z vlastnosti
oTView.CursorType = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.