Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ kurzoru, jeho vzhled. Kurzor je grafický ukazatel v ploše grafu, který se objeví kliknutím myši. Umožňuje zjistit čas a hodnotu kurzorem označeného datového bodu buď graficky nebo pomocí vlastností CursorTime a tvTrend.CursorValue.
Syntaxe:
Long CursorType
Volání:
oTView.CursorType = n
Hodnoty:
0 - žádný kurzor
1 (přednastaveno) - křížový
2 - svislá čára
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ kurzoru" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorType = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice