Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScrollValue - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Posun (scroll) prohlížeče v ose hodnot (Y) definovaným způsobem.
Syntaxe:
Empty ScrollValue(Variant vTrend, Long nType, Long vPar1)
Volání:
oTView.ScrollValue(vTrend, nType, vPar1)
Parametry:
vTrend(Variant) Určuje, který trend posunovat
-4 - Jen aktivní trend, viz TrendActive.
-3, "" - Všechny trendy
"id" - Trend s identifikátorem id, viz tvTrend.ID.
nType(Long) Velikost a směr posunu
0, 1 - Posun dolů (na menší hodnoty), nahoru (na větší hodnoty) o interval zadaný v vPar1
10, 11 - Posun dolů, nahoru o násobek vzdálenosti vedlejšího dílku hodnotové stupnice tvScale.MinorTicksNum. V vPar1 je násobek, například 2.0.
20, 21 - Posun dolů, nahoru o násobek vzdálenosti hlavního dílku hodnotové stupnice, viz tvTicks. V vPar1 je násobek, například 2.0.
30, 31 - Posun dolů, nahoru o násobek délky stránky. V vPar1 je násobek, například 1.0.
35 - Posun dolů, nahoru o násobek délky stránky. V vPar1 je násobek, například -1.0, znaménko určuje směr posunu (dolů, nahoru).
40, 41, 42 - Posun dolním, horním okrajem, středem prohlížeče na hodnotu zadanou v vPar1
vPar1(Long) Interval, hodnota nebo násobek hodnoty v závislosti na nastavení nType
Poznámka:

Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ScrollValue(-3, 10, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice