Promotic

TimeZoomMax - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální mez nastavení rozsahu (délky) časové osy prohlížeče. Prohlížeči nelze nastavit rozsah časové osy větší než je TimeZoomMax.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMax
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka osy je udána v reálném čísle znamenajícím počet dní (např. 0.5 je půl dne). Hodnota -1 znamená, že maximální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu. V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day). Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah časové osy" tohoto objektu.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.
Počáteční hodnota je nastavena na 1460, což odpovídá 4 rokům.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMax = 1.5;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMax = "0.5day";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMax = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice