Promotic

SetUserControl - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda povolí/zakáže uživatelské ovládání prohlížeče, například zakazuje skrolování tažením myši nebo na klávesnici, zoomování tažením myši, atd. Implicitně je povoleno úplné ovládání prohlížeče myší i klávesnicí.
Syntaxe:
Empty SetUserControl(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Textový řetězec povoluje/zakazuje skrolování tažením myši nebo na klávesnici, zoomování tažením myši atd.
Následující řetězce lze spojit pomocí oddělovače ; do jednoho řetězce.
"zoomtime:xxx" - Nastavení ovládání zoomování na časové ose:
"zoomtime:no" - Zákaz ovládání
"zoomtime:full" - Povolení ovládání myší i klávesnicí
"zoomtime:mouse" - Povolení ovládání jen myší
"zoomtime:key" - Povolení ovládání jen klávesnicí
"zoomvalue:xxx" - Nastavení ovládání zoomování na hodnotové ose.
xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"zoom:xxx" - Nastavení ovládání zoomování na hodnotové ose i na časové ose.
xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scrolltime:xxx" - Nastavení ovládání skrolování na časové ose.
xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scrollvalue:xxx" - Nastavení ovládání skrolování na hodnotové ose.
xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scroll:xxx" - Nastavení ovládání skrolování na hodnotové ose i na časové ose.
xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"click:xxx" - Nastavení ovládání na kliknutí myši v ploše průběhu trendů (hodnoty se zobrazují, pouze pokud je vypnut Autoscroll). Písmo zobrazovaných popisků je totožný s písmem popisků hodnotové stupnice, viz vlastnost ScaleValue.
"click:no" - nedělat nic
"click:showval(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu nejbližšího trendu
"click:showval(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu aktivního trendu
"click:showval(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu všech trendů
"click:showvalname(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název nejbližšího trendu
"click:showvalname(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název aktivního trendu
"click:showvalname(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název všech trendů
"click:showvaltime(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas nejbližšího trendu
"click:showvaltime(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas aktivního trendu
"click:showvaltime(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas všech trendů
"click:showvaltimename(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název nejbližšího trendu
"click:showvaltimename(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název aktivního trendu
"click:showvaltimename(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název všech trendů
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Ovládání klávesnicí není funkční při použití prohlížeče v HTML stránce, tam je nutno nakonfigurovat pomocí událostí HTML stránky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SetUserControl("zoom:no;scrolltime:mouse;click:showval(trend=near)");
© MICROSYS, spol. s r.o.