Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetUserControl - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda povolí/zakáže uživatelské ovládání prohlížeče, například zakazuje skrolování tažením myši nebo klávesnicí, zoomování tažením myši, atd. Implicitně je povoleno úplné ovládání prohlížeče myší i klávesnicí.
Syntaxe:
Empty SetUserControl(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Textový řetězec určující - povoluje/zakazuje skrolování tažením myši nebo klávesnicí, zoomování tažením myši atd. Následující řetězce lze spojit pomocí oddělovače ; do jednoho řetězce.
"zoomtime:xxx" - Nastavení ovládání zoomování v časové ose:
"zoomtime:no" - zákaz ovládání
"zoomtime:full" - povolení ovládání myší i klávesnicí
"zoomtime:mouse" - povolení ovládání jen myší
"zoomtime:key" - povolení ovládání jen klávesnicí
"zoomvalue:xxx" - Nastavení ovládání zoomování v hodnotové ose. xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"zoom:xxx" - Nastavení ovládání zoomování v hodnotové i časové ose. xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scrolltime:xxx" - Nastavení ovládání skrolování v časové ose. xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scrollvalue:xxx" - Nastavení ovládání skrolování v hodnotové ose. xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"scroll:xxx" - Nastavení ovládání skrolování v hodnotové i časové ose. xxx nabývá stejných významů jako u zoomtime.
"click:xxx" - Nastavení ovládání na kliknutí myši v ploše průběhu trendů (hodnoty se zobrazují, pouze pokud je vypnut Autoscroll). Písmo zobrazovaných popisků je totožný s písmem popisků hodnotové stupnice, viz ScaleValue.
"click:no" - nedělat nic
"click:showval(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu nejbližšího trendu
"click:showval(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu aktivního trendu
"click:showval(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu všech trendů
"click:showvalname(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název nejbližšího trendu
"click:showvalname(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název aktivního trendu
"click:showvalname(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu a název všech trendů
"click:showvaltime(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas nejbližšího trendu
"click:showvaltime(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas aktivního trendu
"click:showvaltime(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu a čas všech trendů
"click:showvaltimename(trend=near)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název nejbližšího trendu
"click:showvaltimename(trend=active)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název aktivního trendu
"click:showvaltimename(trend=all)" - zobrazí nejbližší hodnotu, čas a název všech trendů
Poznámka:
Ovládání klávesnicí není funkční při použití prohlížeče v HTML stránce, tam je nutno nakonfigurovat pomocí událostí HTML stránky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SetUserControl("zoom:no;scrolltime:mouse;click:showval(trend=near)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice