Promotic

TableRowHigh - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Výška řádku dat v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
Long TableRowHigh
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška řádku" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nTableRowHigh = oTView.TableRowHigh;   // Čtení z vlastnosti
oTView.TableRowHigh = 15;   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.