Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadData - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:

Vyvolání zaslání žádosti o aktuální data. Voláním této metody všechny objekty tvTrend, které byly úspěšně připojeny ke zdrojům dat (např. voláním metody tvTrend.Connect), zašlou připojeným serverům žádost o data.

Voláním této metody je vyvolána událost onReadData. Objekty tvTrend, které se nepřipojují k žádnému zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup), mohou využit událost k "ručnímu" (tzn. ve skriptu) naplnění bufferu pro data prohlížeče.

Syntaxe:
Empty ReadData()
Volání:
oTView.ReadData()
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice