Promotic

ReadData - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Zaslání žádosti o aktuální data.
Syntaxe:
Empty ReadData()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Voláním této metody všechny objekty tvTrend (které byly úspěšně připojeny ke zdrojům dat např. voláním metody tvTrend.Connect) zašlou připojeným serverům požadavek o data.
Voláním této metody je vyvolána událost onReadData. Objekty tvTrend, které se nepřipojují k žádnému zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup), mohou využit událost k "ručnímu" (tzn. ve skriptu) naplnění bufferu pro data prohlížeče.
Viz také:
- tvPoints (objekt)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ReadData();
© MICROSYS, spol. s r.o.