Promotic

TableHeadTextColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva popisků hlavičky v tabulkovém módu v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableHeadTextColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva popisků" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sTableHeadTextColor = oTView.TableHeadTextColor;   // Čtení z vlastnosti
oTView.TableHeadTextColor = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.