Promotic

DataTimeout - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální doba čekání na data (v sekundách), které jsou žádána jednotlivými objekty tvTrend (jen objekty připojenými k nějakému serveru - ke zdroji dat).
Syntaxe:
Long DataTimeout
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Výchozí hodnota je 20 sekund.
 
Tato vlastnost zatím není funkční ve Web obrazech
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nTimeout = oTView.DataTimeout;   // Čtení z vlastnosti
oTView.DataTimeout = 25;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.