Promotic

SaveCfg - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Uložení aktuálních konfiguračních dat prohlížeče.
Syntaxe:
Boolean SaveCfg(String sCfg, Long nStyle, String sFilter)
Parametry:
sCfg(String) Místo pro uložení konfiguračních dat. Může být:
"input:" - Výběr ze seznamu. Před uložením se otevře seznam již existujících konfigurací. Lze tak vybrat existující soubor nebo vytvořit nový soubor.
- Pokud je prohlížeč trendů v lokálním obrazu na serveru:
Seznam konfigurací se načte ze složky zadané za textem "input:". Tam bude také uložen vybraný soubor..
- Pokud je prohlížeč trendů ve Web prohlížeči:
Seznam konfigurací se načte z dočasného úložiště Web prohlížeče. Na toto úložiště se také uloží vybraný soubor. V tom případě se nehledí na to, co je zadáno za textem "input:".

Příklad: "input:#cfg:", viz Příklad1.
"file:" - Soubor na disku. Konfigurační data budou uloženy do zadaného souboru, který je uveden za textem "file:".
- Pokud je prohlížeč trendů v lokálním obrazu na serveru:
Název souboru je uveden včetně celé cesty k souboru..
- Pokud je prohlížeč trendů ve Web prohlížeči:
Ve Web prohlížeči zatím tato volba není funkční.

Příklad: "file:#cfg:config.tg", viz Příklad2.
"string:" - Textový řetězec. V tom případě Parametr je vstupně/výstupní a výstupní následně obsahuje samotná konfigurační data - XML formátovaný text.
Hodnota "string:" je zastaralá a je lepší použít metodu GetCfg.
nStyle(Long) Určuje, jak mají být data uložena.
0 - Uložit vždy.
1 - Pokud soubor již existuje, pak se zobrazí dotaz, zda existující soubor přepsat (pokud je odpověď NE, pak konfigurace není uložena).
2 - Pokud soubor již existuje, pak konfigurace není uložena.
sFilter(String) Určuje, které z vlastností prohlížeče budou uloženy do konfiguračních dat.
Jednotlivé hodnoty lze řetězit. Příklad: "View;Trends;TimeMinMax;".
"View;" - Uložit vzhled prohlížeče mimo objektů tvTrend a mimo časů levého a pravého okraje prohlížeče.
"Trends;" - Uložit pouze konfiguraci objektů tvTrend bez datových bodů
"TrendsNoConnect;" - Uložit pouze konfiguraci objektů tvTrend bez datových bodů a bez parametrů připojení. Parametry připojení udávají vlastnosti ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup a ConnectionItem objektu tvTrend. Tato volba je vhodná pro použití při generování konfiguračního souboru pro tisk. Poznámka! Pokud některá vlastnost trendu, (například tvTrend.Name, tvTrend.Unit, tvTrend.ValueMin, tvTrend.ValueMax nebo tvGraph.Color), obsahuje příznak $default (indikující vyčtení hodnoty ze serveru), pak bude tento příznak nahrazen skutečnou vyčtenou hodnotou (bez připojení není odkud vyčíst).
"TrendsData;" - Uložit jen aktuálně prohlížečem načtené datové body objektu tvTrend bez konfigurace tohoto objektu. Tato volba je vhodná pro použití při generování konfiguračního souboru pro tisk.
"TimeMinMax;" - Uložit levý a pravý čas okraje prohlížeče.
"TimeZoom;" - Uložit jen délku časové osy prohlížeče.
Vrácená hodnota:
Vrací úspěšnost uložení. Hodnota false znamená neúspěšné uložení.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Konfigurační data jsou uložena ve formátu XML a následně je lze upravovat libovolnými textovými editory a zpětně načitat do prohlížeče metodou LoadCfg.
 
Tato metoda ukládá konfiguraci vždy na počítači, na kterém se trendy prohlíží. To znamená, že pokud je prohlížeč trendů na klientovi (Web prohlížeč Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...), pak se konfigurace uloží v dočasném uložišti tohoto Web prohlížeče a proto jiný klient k ní nebude mít přístup. Tato metoda nemůže konfigurace ukládat na serveru, protože zde nejsou žádné omezovací mechanismy pro testování uživatele (ať každý nemůže ukládat na server).
Pro ukládání konfigurace na server je určena metoda GetCfg.
Příklad1:
Před uložením se otevře seznam již existujících konfigurací. Lze tak vybrat existující soubor nebo vytvořit nový soubor. Do souboru se uloží pouze konfigurace objektů tvTrend zobrazených v prohlížeči.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SaveCfg("input:#cfg:", 1, "Trends;");
Příklad2:
Uložení do zadaného souboru na disku. Do souboru se uloží pouze konfigurace objektů tvTrend zobrazených v prohlížeči.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SaveCfg("file:#cfg:mycfg.tg", 0, "Trends;");

Historie:
Pm8.02.11: Hodnota "string:" je zastaralá a je lepší použít metodu GetCfg.
© MICROSYS, spol. s r.o.