Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadBgColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva pozadí hlavičky v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableHeadBgColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sTableHeadBgColor = oTView.TableHeadBgColor;  //čtení

oTView.TableHeadBgColor = "#ffff00";  //zápis
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice