Promotic

ViewMode - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Přepnutí z/do tabulkového módu.
Syntaxe:
String ViewMode
Hodnoty:
"graph" (přednastaveno) - Prohlížeč zobrazuje data v podobě grafů (grafický mód).
"table" - Prohlížeč zobrazuje data v podobě tabulky (tabulkový mód).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ prohlížení dat" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sViewMode = oTView.ViewMode;   // Čtení z vlastnosti

oTView.ViewMode = ""graph"";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.