Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollSizeUnit - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Určuje, v jakých jednotkách jsou hodnoty vlastnosti AutoscrollSize (násobek velikosti stránky, čas v sekundách, nejkratší perioda, ...)
Syntaxe:
Long AutoscrollSizeUnit
Volání:
oTView.AutoscrollSizeUnit = n
Hodnoty:
Ve vlastnosti AutoscrollSize je:
0 - délka posunu v sekundách
1 (přednastaveno) - délka posunu v násobku délky časové osy, 1.0 je o délku celé stránky.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Způsob posunu" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.AutoscrollSizeUnit = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice