Promotic

onReadData - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data.
Například při posunu časové osy - tažením myši, voláním metod PmgTrendViewer.ScrollTime, PmgTrendViewer.ZoomTime, PmgTrendViewer.ReadData nebo tiknutím autoscrollu.
Pokud některý z objektů tvTrend není připojen (viz metoda tvTrend.Connect) ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup), pak mu lze v této události naplnit buffer pro datové body. Viz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Range - (String) Typ dotazu.
"minmax": Byla poslána žádost o data v rozsahu od pEvent.TimeMinNew do pEvent.TimeMaxNew nebo se má naplnit objekt tvTrend.Points daty v tomtéž rozsahu.
pEvent.TimeMinNew - (Date) (od) Počáteční nový čas
pEvent.TimeMinType - (Long) Typ času ve vlastnosti pEvent.TimeMinNew.
Tato vlastnost nabývá hodnot stejných jako vlastnost TimeSetType.
pEvent.TimeMaxNew - (Date) (do) Koncový nový čas
pEvent.TimeMaxType - (Long) Typ času ve vlastnosti pEvent.TimeMaxNew.
Tato vlastnost nabývá hodnot stejných jako vlastnost TimeSetType.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("TimeMinNew: " + pEvent.TimeMinNew + ", TimeMaxNew: " pEvent.TimeMaxNew);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice