Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onReadData - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data. Například při posunu časové osy-tažením myši, voláním metod PmgTrendViewer.ScrollTime, PmgTrendViewer.ZoomTime, PmgTrendViewer.ReadData nebo tiknutím autoscrollu.

Pokud některý z objektů tvTrend není připojen (viz tvTrend.Connect) ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup), pak mu lze v této události naplnit buffer pro datové body. Viz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
rangeType(String) Typ dotazu.
"minmax" - Byla poslána žádost o data v rozsahu od TimeMinNew do TimeMaxNew nebo se má naplnit objekt tvTrend.Points daty v tomtéž rozsahu.
timeMinNew(Date) Počáteční nový čas (od)
timeMinType(Long) Typ času parametru TimeMinNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
timeMaxNew(Date) Koncový nový čas (do)
timeMaxType(Long) Typ času parametru TimeMaxNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice