Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddPoints - metoda objektu tvPoints

Popis:
Přidá jeden datový bod nebo pole datových bodů.
Syntaxe:
Empty AddPoints(Variant vTimes, Variant vValues, Variant vAttrs, Long nStyle)
Volání:
oPoints.AddPoints vTimes, vValues, 0, 0
Parametry:
vTimes(Variant) Jednoduchá hodnota času nebo vzestupně setříděné pole časů.

Čas je předpokládán podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".

vValues(Variant) Jednoduchá hodnota numerická (reálná) nebo pole těchto hodnot.
vAttrs(Variant) Není využito, je nutno zadat hodnotu 0.
nStyle(Long) Způsob přidání datového bodu (pole bodů) do bufferu tvPoints:
0 - Přidat bod (pole bodů) na konec bufferu
1 - Smazat obsah bufferu a přidat bod (pole bodů)
4 - Pokud se časový rozsah bodů bufferu a časový rozsah (nebo pouze jeden čas) nově přidávaných bodů překrývají, pak ponechat všechny body v bufferu a přidat z nových jen nepřekrývající se.
5 - Pokud se časy některých z přidávaných bodů shodují z časy existujících bodů, pak existující body budou ponechány a tyto nové nebudou přidány, ostatní budou přidány na časově odpovídající místa do bufferu bodů.
Poznámka:
Má smysl pouze pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes, vValues;
oTView.TimeSetType = 1;  //Čas bude zadán jako: 1 = "lokální čas", 2 = "zimní čas" a to i v letním období
//vTimes = ...
//vValues = ...
if (oPoints)
{
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice