Promotic

AddPoints - metoda objektu tvPoints

Popis:
Přidá jeden datový bod nebo pole datových bodů.
Syntaxe:
Empty AddPoints(Variant vTimes, Variant vValues, Variant vAttrs, Long nStyle)
Parametry:
vTimes(Variant) Jednoduchá hodnota času nebo vzestupně setříděné pole časů.
Čas je předpokládán podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".
vValues(Variant) Jednoduchá číselná (reálná) hodnota nebo pole těchto hodnot.
vAttrs(Variant) Prozatím je nevyužito, je nutno zadat hodnotu 0.
nStyle(Long) Způsob přidání datového bodu (pole bodů) do bufferu tvPoints:
0 - Přidat bod (pole bodů) na konec bufferu
1 - Smazat obsah bufferu a přidat bod (pole bodů)
4 - Pokud se časový rozsah bodů bufferu a časový rozsah (nebo pouze jeden čas) nově přidávaných bodů překrývají, pak ponechat všechny body v bufferu a přidat z nových jen nepřekrývající se.
5 - Pokud se časy některých z přidávaných bodů shodují z časy existujících bodů, pak existující body budou ponechány a tyto nové nebudou přidány, ostatní budou přidány na časově odpovídající místa do bufferu bodů.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Má smysl pouze pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup).
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes, vValues;
oTView.TimeSetType = 1;   // Čas bude zadán jako: 1 = "lokální čas", 2 = "zimní čas" a to i v letním období
// vTimes = ...
// vValues = ...
if (oPoints)
{
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
oTView.Draw();
}
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvPoints - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.