Promotic

Min - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací minimum vypočtené z hodnot podle parametru sFilter.
Syntaxe:
Double Min(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr hodnot, které se mají zahrnout do zpracování.
"all" - Všechny hodnoty v bufferu.
"visible" - Všechny hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Viz také:
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Avg (metoda)
- tvPoints.Count (metoda)
- tvPoints.Sum (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nMin = oPoints.Min("visible");
Příklad2:
Viz příklad v metodě Avg.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice