Update cookies preferences
Promotic

GetTimeArray - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací pole časů datových bodů z bufferu podle parametru sFilter.
Syntaxe:
Array GetTimeArray(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr hodnot, které se mají zahrnout do zpracování.
"all" - Všechny hodnoty v bufferu.
"visible" - Všechny hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Avg (metoda)
- tvPoints.Count (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var aTime = oPoints.GetTimeArray("visible");
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvPoints - Podrobný popis objektu

Historie:
Pm9.00.06: Opravená chyba: Nebylo funkční ve Web obrazu.
© MICROSYS, spol. s r.o.