Promotic

TimeOffset - vlastnost objektu tvPoints

Popis:
O hodnotu zadanou v této vlastnosti bude zvětšen čas každého bodu v bufferu bodů objektu tvPoints (ať už načtených ze serveru trendů nebo 'ručně' definovaných metodou AddPoints) a průběh trendu bude poté vykreslen v těchto spočítaných časech (lze posunout celou křivku na časové ose).
Syntaxe:
Double TimeOffset
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Výchozí hodnota je 0.
Viz také:
Příklad:
Definice křivky pouze relativními časy, zobrazení křivky v reálném čase je dosaženo definicí posunutí v TimeOffset.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var tNow = Pm.Time;
var vTimes = Pm.Array1(tNow-6/24, tNow-5/24, tNow-4/24, tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24);
var vValues = Pm.Array1(60, 40, 70, 50, 10, 80);

oTView.TimeSetType = 1;
if (oPoints)
{
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
// Posunutí celé křivky do času současnosti mínus jeden den.
oPoints.TimeOffset = tNow - 1;
oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.