Update cookies preferences
Promotic

GetTimeByTime - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vyhledá čas datového bodu (pole časů) podle zadaných parametrů.
Syntaxe:
Variant GetTimeByTime(Variant vTime, Variant nStyle, Long nCount)
Parametry:
vTime(Variant) Čas, podle kterého mají být vyhledány datové body.
Čas je předpokládán podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".
nStyle(Variant) Typ hledání datového bodu.
0 - bod, jehož čas je menší nebo rovno vTime
1 - bod, jehož čas je větší nebo rovno vTime
2 - časově nejbližší bod k času vTime
nCount(Long) Počet vrácených časů vyhledaných datových bodů.
1 - jeden čas prvního bodu
>1 - nCount hodnot času v poli (není implementováno v jazyce JavaScript)
Vrácená hodnota:
Metoda vrací čas (pole časů) nalezeného bodu.
Pokud není nalezen takový bod, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období).:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var t, vTime;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

oTView.TimeSetType = 1;
vTime = "...";   // je "lokální čas"
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1);
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeSetType = 2;
vTime = "...";   // je "zimní čas"
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.