Update cookies preferences
Promotic

GetValueByTime - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vyhledá hodnotu (více hodnot) datového bodu podle zadaných parametrů.
Syntaxe:
Variant GetValueByTime(Variant vTime, Variant nStyle, Long nCount)
Parametry:
vTime(Variant) Čas, podle kterého mají být vyhledány datové body
Čas je předpokládán podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".
nStyle(Variant) Typ určení bodu vzhledem k času vTime
0 - Hledá se datový bod, jehož čas je menší nebo rovno vTime
1 - Hledá se datový bod, jehož čas je větší nebo rovno vTime
2 - Hledá se časově nejbližší datový bod času vTime
nCount(Long) Počet vrácených hodnot.
1 - Vrací jednu hodnotu datového bodu
>1 - Vrací nCount hodnot v poli (není implementováno v jazyce JavaScript)
Vrácená hodnota:
Metoda vrací hodnotu (pole hodnot) nalezeného bodu.
Pokud není nalezen takový bod, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období).:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val, vTime;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

oTView.TimeSetType = 1;
vTime = "...";   // je "lokální čas"
val = oPoints.GetValueByTime(vTime, 0, 1);
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeSetType = 2;
vTime = "...";   // je "zimní čas"
val = oPoints.GetValueByTime(vTime, 0, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.