Update cookies preferences
Promotic

GetIndexByTime - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vyhledá index datového bodu podle zadaných parametrů.
Syntaxe:
Long GetIndexByTime(Variant vTime, Variant nStyle, Long nIndexType)
Parametry:
vTime(Variant) Čas, podle kterého má být vyhledán datový bod
Čas je předpokládán podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".
nStyle(Variant) Určuje datový bod vzhledem k času vTime
0 - bod, jehož čas je menší nebo rovno vTime
1 - bod, jehož čas je větší nebo rovno vTime
2 - časově nejbližší bod k času vTime
nIndexType(Long) Požadovaný typ vráceného indexu
0 - Index je vztažen k začatku bufferu
1 - Index je vztažen k prvnímu datovému bodu, který je zobrazen prohlížečem bufferu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací index nalezeného bodu nebo -1, pokud není nalezen takový bod.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Hodnota indexu, kterou metoda vrací, je závislá na parametru nIndexType a je vztažena buď k celému bufferu nebo pouze k viditelné oblasti bufferu.
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
Příklad1:
Nechť buffer obsahuje celkem 100 datových bodů, z nichž 50 je zobrazeno v prohlížeči a index prvního zobrazeného bodu je 7. Nechť metoda najde první bod, který vyhovuje času vTime podle nStyle a index tohoto bodu je 10. Pak při nastavení nIndexType na 0 je vrácena hodnota indexu 10, při nastavení na 1 je vrácena hodnota indexu 3.

Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nIndex, vTime;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

oTView.TimeSetType = 1;
vTime = "...";   // je "lokální čas"
nIndex = oPoints.GetIndexByTime(vTime, 0, 0);
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeSetType = 2;
vTime = "...";   // je "zimní čas"
nIndex = oPoints.GetIndexByTime(vTime, 0, 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.