Update cookies preferences
Promotic

Count - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací počet hodnot v bufferu tohoto objektu podle parametru sFilter.
Syntaxe:
Long Count(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr hodnot, které se mají zahrnout do zpracování.
"all" - Všechny hodnoty v bufferu.
"visible" - Všechny hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Avg (metoda)
- tvPoints.Min (metoda)
- tvPoints.Sum (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nCount = oPoints.Count("visible");
Příklad2:
Viz příklad v metodě Avg.
© MICROSYS, spol. s r.o.