Promotic

Avg - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací průměr vypočtený z hodnot podle parametru sFilter.
Syntaxe:
Double Avg(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr hodnot, které se mají zahrnout do zpracování.
"all" - Všechny hodnoty v bufferu.
"visible" - Všechny hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend.Points (vlastnost)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Min (metoda)
- tvPoints.Count (metoda)
- tvPoints.Sum (metoda)
Příklad:
Příklad spočítá průměrnou hodnotu, minimum, maximum, součet a počet všech bodů trendu "t1" ve viditelné oblasti prohlížeče.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAvg, nMin, nMax, nSum, nCount;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
nAvg = oPoints.Avg("visible");
nMin = oPoints.Min("visible");
nMax = oPoints.Max("visible");
nSum = oPoints.Sum("visible");
nCount = oPoints.Count("visible");
© MICROSYS, spol. s r.o.