Update cookies preferences
Promotic

GetTimeByIndex - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací čas nIndex-tého datového bodu. Zadaná hodnota indexu je závislá na parametru nIndexType a je vztažena buď k celému bufferu nebo pouze k viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
Date GetTimeByIndex(Long nIndex, Long nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole bufferu
>=0 - Index do pole bufferu
-2 - Je vrácen čas nejnovějšího datového bodu
nIndexType(Long) Požadovaný typ vráceného indexu
0 - Index je vztažen k začátku bufferu
1 - Index je vztažen k prvnímu datovému bodu, který je zobrazen prohlížečem bufferu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací čas.
Pokud není nalezen takový bod, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nTime = oPoints.GetTimeByIndex(5, 0);
if (Pm.IsValid(nTime))
{
Pm.Debug(nTime);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.