Promotic

GetTimeByIndex - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca czas punktu danych nIndex. Znaczenie wartości indeksu jest zależne od parametru nIndexType i odnosi się albo do całego bufora albo tylko do widocznej części bufora.
Składnia:
Date GetTimeByIndex(Long nIndex, Long nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks w tablicy bufora
>=0 - Indeks w tablicy bufora
-2 - Jest zwrócony czas najnowszego punktu danych
nIndexType(Long) Wymagany typ zwróconego indeksu
0 - Indeks odwołuje się do początku bufora
1 - Indeks odwołuje się do pierwszego punktu danych, który to jest wyświetlony przeglądarką bufora
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca czas.
Jeżeli taki punkt nie jest znaleziony, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nTime = oPoints.GetTimeByIndex(5, 0);
if (Pm.IsValid(nTime))
{
Pm.Debug(nTime);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.