Promotic

GetValueByIndex - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca wartość punktu danych o indeksie i.
Znaczenie wartości indeksu jest zależne od parametru nIndexType i odnosi się albo do całego bufora albo tylko do widocznej części bufora.
Składnia:
Variant GetValueByIndex(Long nIndex, Long nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks w tablicy bufora
>=0 - indeks w tablicy bufora
-2 - zostanie zwrócony czas najnowszego punktu danej
nIndexType(Long) Do czego odnosi się parametr nIndex
0 - odnosi się do początku bufora
1 - odnosi się do pierwszego punktu danych, który jest wyświetlony w przeglądarce bufora
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca wartość punktu pod indeksem.
Jeżeli taki punkt nie jest znaleziony, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nVal = oPoints.GetValueByIndex(5, 0);
if (Pm.IsValid(nVal))
{
Pm.Debug(nVal);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.