Promotic

AddPoints - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Doda jeden punkt danych lub tablicę punktów danych.
Składnia:
Empty AddPoints(Variant vTimes, Variant vValues, Variant vAttrs, Long nStyle)
Parametry:
vTimes(Variant) Prosta wartość czasu lub rosnąco zesortowana tablica czasów.
Określenie czasu jest oczekiwane według ustawienia właściwości PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".
vValues(Variant) Prosta wartość liczbowa (rzeczywista) lub tablica takich wartości.
vAttrs(Variant) Narazie nie jest wykorzystane, jest konieczne określić wartość 0.
nStyle(Long) Sposób dodania punktu danych (tablicy punktów) do bufora tvPoints:
0 - Dodać punkt (tablicę punktów) na koniec bufora
1 - Usunąć zawartość bufora i dodać punkt (tablicę punktów)
4 - Jeżeli zakres czasu punktów bufora i zakres czasu (lub tylko jeden czas) nowo dodawanych punktów przekrywają się, wtedy pozostawić wszystkie punkty w buforze i z nowych dodać tylko te, które nie przekrywają się z punktami w buforze.
5 - Jeżeli czasy niektórych z dodawanych punktów są zgodne z czasami istniejących punktów, wtedy istniejące punkty pozostaną w buforze i ich odpowiedniki nie zostaną dodane, pozostałe punkty zostaną dodane do bufora w miejsca odpowiadające ich czasom.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Ma to sens tylko dla trendów, które nie są podłączone do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup).
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes, vValues;
oTView.TimeSetType = 1;   // Czas zostanie wprowadzany jako: 1 = "czas lokalny", 2 = "czas zimowy" także w okresie letnim
// vTimes = ...
// vValues = ...
if (oPoints)
{
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
oTView.Draw();
}
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvPoints - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.