Promotic

GetTimeByTime - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Wyszuka czas punktu danych (tablicy czasów) według określonych parametrów.
Składnia:
Variant GetTimeByTime(Variant vTime, Variant nStyle, Long nCount)
Parametry:
vTime(Variant) Czas, według którego mają być wyszukiwane punkty danych.
Określenie czasu jest oczekiwane według ustawienia właściwości PmgTrendViewer.TimeSetType tzn. "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".
nStyle(Variant) Typ wyszukania punktu danych.
0 - punkt, którego czas jest mniejsze lub równe vTime
1 - punkt, którego czas jest większe lub równe vTime
2 - punkt, którego czas jest najbliżej do czasu vTime
nCount(Long) Ilość zwróconych czasów odnalezionych punktów danych.
1 - jeden czas pierwszego punktu
>1 - nCount wartości czasu w tablicy (nie jest zaimplementowane w języku JavaScript)
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca czas (tablicę czasów) znalezionego punktu.
Jeżeli określony punkt nie zostanie odnaleziony, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Czas ma być wprowadzany jako "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym oraz "czas letni" w okresie letnim).:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var t, vTime;
var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

oTView.TimeSetType = 1;
vTime = "...";   // jest "czas lokalny"
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1);
Przykład2:
Czas ma być wprowadzany jako "czas zimowy" także w okresie letnim:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeSetType = 2;
vTime = "...";   // jest "czas zimowy"
t = oPoints.GetTimeByTime(vTime, 0, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.