Update cookies preferences
Promotic

RemoveAll - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Usunięcie wszystkich punktów danych z bufora.
Składnia:
Empty RemoveAll()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Ma to sens tylko dla trendów, które nie są podłączone do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup).
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oPoints.RemoveAll();
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.