Promotic

GetTimeArray - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca tablicę czasów punktów danych z bufora według parametru sFilter.
Składnia:
Array GetTimeArray(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr wartości, które mają zostać włączone do obliczenia.
"all" - Wszystkie wartości, które znajdują się w buforze.
"visible" - Wszystkie wartości, które w chwili wywołania znajdują się w tej części bufora, która jest widoczna w przeglądarce.
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Avg (metoda)
- tvPoints.Count (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var arr = oPoints.GetTimeArray("visible");
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvPoints - Szczegółowy opis obiektu

Historia:
Pm9.00.06: Usunięty błąd: Nie dziłało w Web panelu.
© MICROSYS, spol. s r.o.