Promotic

TimeOffset - właściwość obiektu tvPoints

Opis:
O wartość wprowadzoną w tej właściwości zostanie zwiększony czas każdego punktu w buforze punktów obiektu tvPoints (bez względu na to czy wczytanych z serwera trendów czy też 'ręcznie' zdefiniowanych przy pomocy metody AddPoints). Po tym przebieg trendu zostanie wyświetlony w ten sposób obliczonych czasach (można przesunąć cały przebieg na osi czasu).
Składnia:
Double TimeOffset
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Domyślną wartością jest 0.
Patrz również:
Przykład:
Definicja krzywej wyłącznie przy pomocy czasów względnych, wyświetlenie krzywej w czasie rzeczywistym jest osiągnięte ustawieniem przesunięcia w TimeOffset.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var tNow = Pm.Time;
var vTimes = Pm.Array1(tNow-6/24, tNow-5/24, tNow-4/24, tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24);
var vValues = Pm.Array1(60, 40, 70, 50, 10, 80);

oTView.TimeSetType = 1;
if (oPoints)
{
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 0);
// Przesunięcie całej krzywej do casu bieżącego minus jeden dzień.
oPoints.TimeOffset = tNow - 1;
oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.