Update cookies preferences
Promotic

TimeSetType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ wejściowych wartości czasu w metodach przeglądarki.
Jeżeli jakaś metoda lub właściwość przeglądarki ma czas jako parametr wejściowy, wtedy przed wywołaniem tej metody można ustawić we właściwości TimeSetType, czy chodzi o "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".
Składnia:
Long TimeSetType
Wartości:
1 (domyślnie) - Czas wejściowy jest "czas lokalny", tzn. w okresie letnim czas jest przesunięty o 1 godzinę do przodu w odniesieniu do czasu zimowego.
2 - Czas wejściowy jest "czas zimowy".
3 - Czas wejściowy jest "czas letni".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TimeMin (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nType = oTView.TimeSetType;   // Odczyt z właściwości
oTView.TimeSetType = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.