Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BackgroundColor - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tła przeglądarki.
Składnia:
String BackgroundColor
Wołanie:
oTView.BackgroundColor = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.BackgroundColor 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice