Promotic

BackgroundColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tła przeglądarki.
Składnia:
String BackgroundColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sBgColor = oTView.BackgroundColor;   // Odczyt z właściwości
oTView.BackgroundColor = "#00ff00";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.