Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onReadData - zdarzenie objektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane. Na przykład przy przesunięciu osi czasu-przez przeciągnienie myszką, przez wywołanie metod PmgTrendViewer.ScrollTime, PmgTrendViewer.ZoomTime, PmgTrendViewer.ReadData lub przez włączenie autorolowania.

Jeżeli niektóry z obiektów tvTrend nie jest podłączony (patrz tvTrend.Connect) do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup), wtedy można mu w tym zdarzeniu wypełnić bufor dla punktów danych. Patrz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
rangeType(String) Typ wymogu.
"minmax" - Został wysłany wymóg o dane w zakresie od TimeMinNew do TimeMaxNew lub obiekt tvTrend.Points ma zostać wypełniony danycmi w tym samym przedziale.
timeMinNew(Date) Nowy czas początkowy (od)
timeMinType(Long) Typ czasu parametru timeMinNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
timeMaxNew(Date) Nowy czas końcowy (do)
timeMaxType(Long) Typ czasu parametru timeMaxNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice