Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvScale (Podziałka TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvScale - Szczegółowy opis obiektu
 

Obiekt przedstawia podziałkę.

Właściwości i metody:
AlignType Typ wyrównania lewej/dolnej krawędzi podziałki (przestarzałe)
AlignValue Wartość wyrównania lewej/dolnej krawędzi podziałki (przestarzałe)
Direction Kierunek wyświetlania wartości na osi czasu/wartości
Distance Odległość podziałki od obszaru wykresu
LabelBorderColor Kolor legendy krawędzi podziałki
LabelBorderFont Czcionka krawędzi podziałki
LabelBorderFormat Format deskrypcji krawędzi podziałki
LabelBorderFormatType Typ formatu deskrypcji krawędzi podziałki
LabelBorderVisible Widoczność deskrypcji krawędzi podziałki
LabelColor Kolor deskrypcji podziałki
LabelDistance Odległość deskrypcji podziałki od głównych działek podziałki
LabelFont Czcionka deskrypcji podziałki
LabelFormat Format ocyfrowania podziałki
LabelFormatType Typ formatu opisów podziałki
LabelVisible Widoczność opisów wewnętrznej części podziałki
Location Typ lokalizacji podziałki wartości/czsu
MinorTicksColor Kolor wskazów podziałki
MinorTicksLength Długość linii wskazów
MinorTicksNum Ilość wskazów pomiędzy dwoma głównymi
MinorTicksWidth Grubość linii wskazów
Ticks Zwraca obiekt typu tvTicks
TicksColor Kolor opisów głównych wskazów podziałki
TicksLength Długość linii głównych wskazów
TicksWidth Grubość linii głównych wskazów
Powiązane podobiekty:
tvTicks(Wskazy podziałki TrendViewer) Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
Navigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice