Promotic

LabelVisible - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Widoczność opisów wewnętrznej części podziałki.
Składnia:
Boolean LabelVisible
Wartości:
true - opisy są widoczne
false - opisy nie są widoczne
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Widoczność:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvScale.Location (właściwość)
- tvScale.LabelBorderVisible (właściwość)
- tvScale.LabelFont (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelVisible = true;
oScaleValue.LabelVisible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.