Promotic

tvScale - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt tvScale.

Obiekt przedstawia podziałkę. Przeglądarka zawiera dwa obiekty typu tvScale.
- Jeden przedstawia podziałkę osi czasu i jest dostępny przy pomocy właściwości PmgTrendViewer.ScaleTime.
- Drugi przedstawia podziałkę osi wartości i jest dostępny przy pomocy właściwości PmgTrendViewer.ScaleValue.


Ilość wskazów głównych podziałki oraz ich ułożenie wobec wartości jest określone w obiekcie tvTicks, który jest zawarty w obiekcie tvScale oraz udostępniony właściwością Ticks.

Prawy/lewy czas podziałki czasu jest udostępniony właściwościami PmgTrendViewer.TimeMax / PmgTrendViewer.TimeMin, wartość maksymalna/minimalna podziałki wartości jest udostępniona właściwościami tvTrend.ValueMax / tvTrend.ValueMin (patrz właściwość PmgTrendViewer.TrendActive).

Obiekt jest wykorzystany tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Przykład:
Ustawienie właściwości podziałki czasu oraz podziałki wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Location = 1;
oScaleTime.LabelColor = "#0000ff";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\\n%H:%M:%S";
oScaleTime.LabelFont.Bold = true;
oScaleTime.LabelFont.Size = 11;
oScaleTime.LabelFont.Name = "MS Sans Serif";
oScaleTime.TicksColor = "#0000ff";
oScaleTime.MinorTicksColor = "#0000ff";
oScaleTime.LabelBorderVisible = true;
oScaleTime.LabelBorderColor = "#0000ff";

oScaleValue.Location = 1;
oScaleValue.LabelColor = "#0000ff";
oScaleValue.LabelFormat = 2;
oScaleValue.LabelFont.Bold = true;
oScaleValue.TicksColor = "#0000ff";
oScaleValue.MinorTicksColor = "#0000ff";
oScaleValue.LabelBorderVisible = true;
oScaleValue.LabelBorderColor = "#0000ff";
© MICROSYS, spol. s r.o.