Promotic

Direction - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Kierunek wyświetlania wartości
- z lewej-w prawo/z prawej-wlewo na osi czasu lub
- w górę/w dół na osi wartości.
Składnia:
Long Direction
Wartości:
0 - na osi czasu są nowsze wartości wykreślane w kierunku z lewej w prawo,
na osi wartości s ą większe wartości wyświetlane v kierunku w górę.
1 - na osi czasu są nowsze wartości wykreślane w kierunku z prawej wlewo,
na osi wartości są większe wartości wyświetlane w kierunku w dół.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kierunek wzrostu wartości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Direction = 0;
oScaleValue.Direction = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.