Promotic

Location - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Typ lokalizacji podziałki wartości/czsu.
Składnia:
Long Location
Wartości:
0 - nie jest wyrysowana
1 - jest wyrysowana po lewej/u dołu
2 - jest wyrysowana po prawej/u góry
3 - jest wyrysowana po obu stronach
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Umieszczenie" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Location = 1;
oScaleValue.Location = 1;
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvScale - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.