Promotic

LabelBorderFormatType - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Typ formatowania deskrypcji krawędzi podziałki (np. w przypadku osi czasu chodzi o wartość lewej krawędzi i wartość prawej krawędzi).
Składnia:
Long LabelBorderFormatType
Wartości:
0 - LabelBorderFormat lub tvTrend.LabelBorderFormat = liczba. Określa ilość ważnych cyfr pomiędzy tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin. Tryb automatyczny, opis będzie wyświetlany tak, żeby był wyświetlony z wystarczającą dokładnością z uwzględnieniem zakresu podzialki (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelBorderFormat lub tvTrend.LabelBorderFormat = liczba. Określa ilość miejsc dziesiętnych.
Domyślnie dla podziałki wartości.
10 - LabelBorderFormat lub tvTrend.LabelBorderFormat = string. Określa regułę formatowania.
Domyślnie dla podziałki czasu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ formatu:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Wartości 0 oraz 1 można zastosować tylko:
- dla podziałki czasu, jeżeli jest ustawione PmgTrendViewer.TimeType = 1 (tzn. podziałka czasu jest liczbowa).
Patrz również:
- tvScale.LabelFormatType (właściwość)
- tvTrend.LabelBorderFormat (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
Przykład2:
Patrz przykład w opisie właściwości LabelBorderFormat
© MICROSYS, spol. s r.o.