Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScaleValue - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka wartości).
Składnia:
Object ScaleValue
Wołanie:
oScale = oTView.ScaleValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
Przykład:
Ustawienie właściwości LabelDistance (odległości deskrypcji podziałki od działek podziałki) obiektu tvScale.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;
oScaleValue.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice