Promotic

ScaleValue - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka wartości).
Składnia:
Object ScaleValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
Przykład:
Ustawienie właściwości LabelDistance (odległość deskrypcji podziałki od działek podziałki) obiektu tvScale.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;
oScaleValue.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r.o.