Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveTrend - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Usunięcie określonego trendu.
Składnia:
Empty RemoveTrend(Variant vTrend)
Wołanie:
oTView.RemoveTrend vTrend
Parametry:
vTrend(Variant)
-2 usuwa ostatni trend w kontenerze trendów
-4 usuwa aktywny trend (TrendActive) w kontenerze trendów
lub może być tekst - identyfikator tvTrend.ID.
Notatka:
Usunięcie wybranego trendu można wykonać także w zakładce "Trendy".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice