Update cookies preferences
Promotic

RemoveTrend - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Usunie określony trend.
Składnia:
Empty RemoveTrend(Variant vTrend)
Parametry:
vTrend(Variant)
-2 usuwa ostatni trend w kontenerze trendów
-4 usuwa aktywny trend (TrendActive) w kontenerze trendów
lub może być string - identyfikator tvTrend.ID.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Usunięcie wybranego trendu można wykonać także w karcie "Trendy".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.RemoveTrend("t0");
© MICROSYS, spol. s r.o.