Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GridValue - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvGrid (poziome linie siatki na osi wartości).
Składnia:
Object GridValue
Wołanie:
oGrid = oTView.GridValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
Przykład:
Ustawienie właściwości Visible (widocznośc poziomych linii siatki) obiektu typu tvGrid.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridValue.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice