Promotic

GridValue - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvGrid (poziome linie siatki na osi wartości).
Składnia:
Object GridValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.GridTime (właściwość)
Przykład:
Ustawienie właściwości Visible (widoczność poziomych linii siatki) obiektu tvGrid.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridValue.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.