Update cookies preferences
Promotic

Visible - właściwość obiektu tvGrid

Opis:
Widoczność linii siatki.
Składnia:
Boolean Visible
Wartości:
true - linie są widoczne
false - linie nie są widoczne
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Widoczność" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Visible = true;
oGridValue.Visible = false;
oTView.Draw();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvGrid - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.