Promotic

Width - właściwość obiektu tvGrid

Opis:
Szerokość linii siatki (w pikselach).
Składnia:
Long Width
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvGrid.Visible (właściwość)
- tvGrid.LineType (właściwość)
- tvGrid.Color (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Width = 1;
oGridValue.Width = 2;
oTView.Draw();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvGrid - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.