Promotic

Width - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Šířka čár mřížky (v pixelech).
Syntaxe:
Long Width
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvGrid.Visible (vlastnost)
- tvGrid.LineType (vlastnost)
- tvGrid.Color (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Width = 1;
oGridValue.Width = 2;
oTView.Draw();
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvGrid - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.