Update cookies preferences
Promotic

Mřížka hodnotové osy - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností mřížky hodnotové osy.
Konfigurátory:
ViditelnostViditelnost čar mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
BarvaBarva čar mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
ŠířkaŠířka čár mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Typ čáryTyp čáry mřížky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LineType.
0 - čára plná
1 - čára čárkovaná
2 - čára tečkovaná
3 - čára čerchovaná
4 - čára dvojitě čerchovaná
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.
0 - Žádné zarovnání
1 - Automatické
2 - Podle absolutní hodnoty času
3 - Procento z délky hodnotové osy
10 - Stejně jako jsou hlavní dílky stupnice
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.
Počet čarTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.
0 - Automaticky
10 - Podle vzdálenosti dvou dílků
20 - Podle vzdálenosti dílků - procento z délky hodnotové osy
25 - Podle počtu dílků
70 - Čáry pouze u hlavních dílků stupnice
80 - U hlavních dílků a vedlejších dílků stupnice
Hodnota pro početPočet hlavních dílků popisků stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.