Update cookies preferences
Promotic

LineType - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Typ čáry mřížky.
Pokud šířka tvGrid.Width je větší než 1, pak čára je vždy plná (nezávisle na nastavení této vlastnosti).
Syntaxe:
Long LineType
Hodnoty:
0 - čára plná
1 - čára čárkovaná (-------)
2 - čára tečkovaná (.......)
3 - čára čárka-tečka-čárka-tečka-... (-.-.-.-)
4 - čára čárka-tečka-tečka-čárka-tečka-tečka-... (-..-..-)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ čáry" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvGrid.Color (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.LineType = 2;
oGridValue.LineType = 3;
oTView.Draw();
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvGrid - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.