Promotic

tvGrid - Podrobný popis objektu

Viz: objekt tvGrid.

Objekt představuje čáry (vodorovné nebo svislé) tvořící mřížku. Prohlížeč obsahuje dva objekty typu tvGrid.
- Jeden představuje svislé čáry mřížky časové osy a je přístupný pomocí vlastnosti PmgTrendViewer.GridTime.
- Druhý představuje vodorovné čáry mřížky hodnotové osy a je přístupný pomocí vlastnosti PmgTrendViewer.GridValue.


Počet čar mřížky a jejich rozložení vůči hodnotám je určeno v objektu tvTicks, který je vlastněn objektem tvGrid a zpřístupněn vlastností tvGrid.Ticks.

Pravý, resp. levý čas časové stupnice je dán vlastnostmi PmgTrendViewer.TimeMax a PmgTrendViewer.TimeMin. Maximální, resp. minimální hodnotu hodnotové stupnice reprezentují vlastnosti tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin aktivního objektu tvTrend (viz PmgTrendViewer.TrendActive).

Objekt se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Příklad:
Nastaví vlastnosti mřížky časové a hodnotové.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;

oGridTime.Visible = true;
oGridTime.LineType = 2;
oGridTime.Width = 1;
oGridTime.Color = "#0000ff";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oGridTime.Ticks.AlignType = 3;   // zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridTime.Ticks.AlignValue = 1/4;   // zarovnání na hodnotu 06:00:00 časové osy
oGridTime.Ticks.CountType = "count";
oGridTime.Ticks.CountValue = 4;   // počet čar je 4

oGridValue.Visible = true;
oGridValue.LineType = 3;
oGridValue.Width = 1;
oGridValue.Color = "#0000ff";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oGridValue.Ticks.AlignType = 3;   // zarovnání svislých čar mřížky na absolutní hodnotu
oGridValue.Ticks.AlignValue = 0;   // zarovnání na hodnotu 0 hodnotové osy (Y)
oGridValue.Ticks.CountType = "distancevalue";
oGridValue.Ticks.CountValue = 200;   // vzdálenost dvou čar je 200 na hodnotové stupnici
Navigace:
 
 
- tvGrid - Podrobný popis objektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.